OM GOBOKEN

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

Gobokens vision är att fler föräldrar ska läsa mer för barn. Genom böcker, vägledning och inspiration ska vi göra det enkelt att skapa läslust från början.

Goboken handlar om barn, böcker och läsning. Att läsa för barnet varje dag ger närhet, glädje och positiva erfarenheter. Från föräldrarnas famn lär sig barnet om språket, sig själv och omvärlden. Gobokens mål är att erbjuda rätt bok till rätt tid och att ge rekommendationer om hur föräldrarna kan läsa för barnet för bästa resultat.