RÄTT BOK TILL RÄTT TID

 Laddar ...

DETTA SÄGER VÅRA MEDLEMMAR

RÄTT BOK TILL RÄTT TID

BÖCKER TILL 1-ÅRINGEN

Ord- och bilderböcker, pekböcker och enkla historier hjälper barnet att utforska världen. Och språket kommer att blomstra. Böckerna tål att användas. Lyckan är att hämta favoritboken själv och få höra den en gång till!

Här är några exempel på bokpaket till 1-åringen, som så smått börjar prata själv. Nya ord som barnet får höra nu, blir en del av ordförrådet i framtiden. Även enkla barnböcker innehåller ord som vi inte använder i vardagen. Att sitta i knät och få bada i nya ord är underbart!

HUR LÄSER MAN FÖR BARN MELLAN 12 OCH 18 MÅNADER?

HUR ENGAGERAR DU BARNET

 • Om barnet har svårt att sitta still när du läser, kan du ta med dig boken där barnet är och fortsätta läsa. Om du skapar du engagerande, uttrycksfulla ljud, kommer barnet till dig och tittar på bokens sidor tillsammans med dig och går runt lite då och då. Barnet lyssnar oavsett till det du säger.
 • Var uppmärksam på barnets initiativ. Det vill visa dig vilka historier, böcker och bilder det gillar bäst.
 • Kom ihåg att använda din röst. Variera både tonfall och ljudstyrka för att behålla barnets uppmärksamhet. Vissa barn gillar att höra hela historier, medan andra har favoritsidor och tycker om att hoppa fram och tillbaka i texten.
 • Barnet lär sig att peka på näsa, mun, öron osv när det blir tillfrågat. Böcker som visar ansikten och kroppsdelar är bra att använda.
 • Om ditt barn inte gillar att höra historer, kan det vara mer fängslande med luckböcker och böcker med ta-och-känn-element. Och bli inte arg om böckerna går sönder. Det är inte så enkelt för barn att styra sina krafter. Du kan prova dig fram med olika metoder som lär barnet att bläddra och öppna luckor och ta del av upplevelsen, utan att ha sönder böckerna.
 • Även om böckerna inte har luckor, kan du ändå leka ”titt-ut” med händer: Håll handen över en bild i boken och säg ”titt-ut” när du öppnar den.
 • Barnet älskar att sjunga, leka fingerramsor och höra rim och ramsor. Det gillar också musik och att få vara med och dansa.

HUR STÄRKER DU SPRÅKUTVECKLINGEN

 • Det är bra att uppmuntra barnet att använda både ljud och rörelser för att kommunicera med dig.
 • I slutet av detta halvåret kommer barnet att använda mellan 20 och 50 ord och det lär sig ständigt nya. För att stärka ordinlärningen är det bra att läsa böcker med bilder på saker som du sätter namn på, och förklarar vad det är.
 • Prata med barnet och säg namnet på allt ni ser tillsammans. Prata också om vad ni gör tillsammans: kör bil, leker, klär på er, tvättar osv. Ju mer du pratar med ditt barn, ju mer lär det sig.
 • Till och med babyböcker har flera sällsynta ord i texten jämfört med de vi använder i vardagen. Det är därför bra för ordinlärningen att läsa barnböcker.
 • Det är bra om du relaterar det ni läser tillsammans till barnets egen vardag. Om boken handlar om en nalle, referera till barnets nalle. Om boken handlar om en buss, prata om när ni åkte med bussen.
 • Hjälp barnet att lära sig nya ord genom att fråga: ”Vad är det?”. Ge barnet lite tid att svara innan du bekräftar med att säga: ”Ja, det är det, det är en bil!” Detta är också ett kul sätt att se hur många ord barnet faktiskt förstår. En bra bilderbok är perfekt till att hjälpa barn att lära sig nya ord.

HUR LÄSER MAN FÖR BARN MELLAN 18 OCH 24 MÅNADER?

Språkutvecklingen är dock individuell och många barn lär sig prata långt senare. Vissa lär sig nya ord och ”glömmer” gamla. Andra barn är i samma stadie länge, utan att visa synlig utveckling. Flickor ser ofta ut att förstå och uttala fler ord tidigare än pojkar.

HUR ENGAGERAR DU BARNET

 • Försök att hitta vad som intresserar ditt barn, och prata om det. Låt barnet få visa vägen – ställ frågor kring det du ser att det intresserar sig för, och försök att utvidga samtalet kring det.
 • Hoppa gärna fram och tillbaka i boken. Om du önskar att ditt barn ska hålla uppmärksamheten på något speciellt kan du använda din röst genom att viska eller skapa en förväntning om något, samtidigt som du pekar och trummar lite på bilden i boken.
 • Låt barnet få bläddra i boken när det vill, antingen om barnet sitter, ligger eller står.
 • Böcker med interaktiva element, t ex element som kan flyttas eller skjutas åt sidan, luckor som kan öppnas och stängas, kan fängslande för barnet just nu.
 • Om barnet har svårt att komma till ro och du ändå vill läsa orden i boken för att stimulera språket, låt då barnet få gå runt medan du läser. Barnet får utbyte av att lyssna till det du säger, även om det inte ser bilderna i boken. Möjligen går barnet fram och tillbaka, och du kan prova att följa efter och läsa där barnet är. Det är det fina med böcker – de är så enkla att ta med överallt!
 • Om barnet är speciellt intresserat av något, t ex bussar, ta med barnet på en bussresa och prata om resan, vad ni såg, fägerna på bussen, människorna på bussen – och relatera till upplevelsen när ni läser böcker som har en eller flera bussar i historien.
 • Barnet föredrar fortfarande din ”föräldraröst” framför ditt vanliga, vuxna tonfall – använd därför den när du läser för barnet. Skapa också de tillhörande ljuden när du läser om djur, fordon och handlingar.

HUR STÄRKER DU SPRÅKUTVECKLINGEN

 • Till och med babyböcker har flera sällsynta ord i texten jämfört med de vi använder i vardagen. Det är därför bra för ordinlärningen att läsa dessa så att barnets vokabulär ökar med även dessa orden.
 • Forskning visar att föräldrar som uppmuntrar till samtal och dialog genom att ställa frågor till barnet, bidrar till att barnet pratar mer och tidigare. Barnet kan lära sig nya ord om du frågar ”vad är det?”, och ger barnet lite tid att svara innan du bekräftar genom att säga ”ja, det är det, det är en ballong!” Detta är också ett kul sätt att ta reda på hur många ord barnet faktiskt förstår i den här åldern.
 • En bra bilderbok är ett bra sätt att hjälpa barn att lära sig nya ord på, och då kan du också se hur mycket de vet, genom att fråga var de olika sakerna i boken är.
 • Prata med barnet och säg namnet på allt ni ser tillsammans. Prata också om vad ni gör tillsammans: kör bil, leker, klär på er, tvättar osv. Ju mer du pratar med ditt barn, ju mer lär det sig.
 • Det är bra om du relaterar det ni läser tillsammans till barnets egen vardag. Om boken handlar om en bil, referera till bilen ni kör. Handlar den om en hund, prata då om någon hund i er omgivning.
 • Under den här perioden är det många barn som är särskilt intresserade av böcker med rim och ramsor, eller sånger med rörelser med händer och kroppen som ni kan göra tillsammans.
 • Det är bra om ni som föräldrar lär er samma sånger som de sjunger i förskolan, gärna med rörelser.
 • Om barnet inte klarar att uttala ordet korrekt, behöver du inte rätta barnet, men använd ordet korrekt i ett naturligt samtal. T ex om barnet säger ”mölk” istället för ”mjölk”, svarar du bara ”ja, det är mjölk”. Vissa bokstäver är svåra för barnet att uttala och det korrekta uttalet kommer först längre fram. Det viktigaste är att du är en bra ”förebild” när det gäller språk och uttal – barnet kommer gradvis att lära sig använda sin mun till att uttala orden korrekt.
 • När du läser barnets favoriter, om lastbilar, tåg, djurböcker osv så ge dem de rätta namnen, istället för fåglar som en kategori, kan du lära barnet mer specifika namn, som kungsörn, falk, koltrast, fiskmås osv.