RÄTT BOK TILL RÄTT TID

 Laddar ...

RÄTT BOK TILL RÄTT TID

BÖCKER TILL 2-ÅRINGEN

2-åringen börjar prata sammanhängande och lär sig att uttrycka sina egna tankar. Humor och fantasi blomstrar och barnet lär sig att sortera och kategorisera. Bra, varierande böcker ger kunskap, glädje och mys. Och inte minst, massor att prata om.

Här är några exempel på bokpaket till 2-åringen. Korta, humoristiska historier fängslar nu. Enkla faktaböcker och berättelser om andra barn och vardagssituationer likaså.

HUR LÄSER MAN FÖR 2-ÅRINGEN?

HUR ENGAGERAR DU BARNET

 • Ställ frågor i slutet av läsestunden – det kommer hjälpa barnet att uttrycka sina tankar och känslor. Det är inte så viktigt om det är direkt relaterat till historien i boken, men historien i boken kan vara en bra utgångspunkt.
 • Välj en bok som passar barnets humör. Om barnet är uppspelt, kan det vara bra att välja en bok som uppmanar till rörelser eller fysiskt deltagande, t ex en bok med luckor eller rörliga delar.
 • Ta fram skådespelaren i dig själv och använd olika röster för olika figurer. Ögon och ögonbryn fungerar bra som ”rekvisita”, använd dem för att visa överraskning, chock, humor och spänning. Se till att ni har ögonkontakt då och då, t ex för att illustrera att något är extra spännande eller dramatiskt. På så sätt bidrar du till att behålla barnets uppmärksamhet.
 • Bilderböcker kan inspirera till att rita och färglägga tillsammans. Låt barnet få leka med pennor och kritor och sätt upp bilderna på väggen. Det stärker barnets självkänsla.

HUR STÄRKER DU SPRÅKUTVECKLINGEN

 • Låt barnet få hitta på och skapa sina egna historier – det stärker språkutvecklingen på ett bra sätt.
 • Sjung sånger tillsammans! Sånger innehåller många olika ord som kommer att hjälpa barnet att lära sig nya ord.
 • Bygg vidare på det som ditt barn säger. Om barnet t ex säger ”Hunden voff”, kan du säga – ”Ja, hunden skäller på katten”. Det lär barnet nya ord och hjälper det att sätta ihop meningar.
 • Ställ frågor till barnet – det hjälper det att förstå hur saker hänger ihop. Fråga varför barnet tror att himlen är blå eller fåglarna sjunger. Det är inte så viktigt att få rätt svar – det får barnet att tänka och lär barnet att uttrycka sig.
 • Barn behöver många möjligheter att få praktisera språket. Det kräver stort tålamod av dig! Du måste kanske svara på samma fråga och läsa samma böcker och leka samma lekar, om och om igen. Barn lär sig genom att repetera.
 • Barnet börjar intressera sig för det skrivna ordet och förstå att bokstäver och ord har en mening. Låt barnet få använda färgpennor för att teckna sina egna ”ord”.
 • Även om barnet lär sig mycket i förskolan är det viktigt att ni också övar hemma. Fortsätt att läsa favoritböckerna som barnet tidigare älskat, samtidigt som du introducerar nya titlar som utmanar barnet att använda sin vokabulär och sin förmåga att tänka. Rutinmässigt läsande hemma är faktiskt mycket avgörande för barnets senare läsfärdigheter.