RÄTT BOK TILL RÄTT TID

 Laddar ...

RÄTT BOK TILL RÄTT TID

BÖCKER TILL 3-6-ÅRINGEN

Att få läsa långa historier om och om igen är lycka. Att lära sig rim, ramsor och sånger utantill likaså. Böcker ger barnet större ordförråd och sätter igång fantasin och tankarna. Barnet får ett språk som det behöver för att berätta för dig om alla sina tankar.

Här är några exempel på bokpaket. Fakta. Fantasifulla historier. Humor. Förskolebarnet är allätare när det gäller böcker. Bilderböcker är fortfarande bäst, men barnet har nu koncentration för att lyssna till kapitelböcker också. Intresse betyder mest för valet av bok.

HUR LÄSER MAN FÖR 3-ÅRINGEN?

Några barn kan ha en vokabulär på runt 800-1 000 ord, och kan använda hela meningar med 4-5 ord, men det är fortfarande stora individuella skillnader. Barnets språk är ofta präglat av orden ”Varför?” och ”Hur?” Barnet har stor fantasi – och kan komma på många fina historier! Det kan också föreställa sig mycket och tycker om att leka rollekar om vad det ska bli när det blir stor. Barnet är antagligen mycket bättre än dig på att lära sig saker utantill, och kan många sånger, ramsor, rim och gåtor. Det gillar att hitta på egna ord som rimmar med varandra.

HUR STÄRKER DU SPRÅKUTVECKLINGEN

 • Det är bra att uppmuntra barnet att hitta möjligheter att läsa i slutet av dagen. Gör barnet uppmärksam på ord och meningar på flingpaketet, gatuskyltar, affischer och butiker. Det är självklart också bra att göra detta när ni läser böcker tillsammans. Det hjälper barnet att förstå att bokstäver även har med det talade ordet att göra.
 • Vad händer efteråt? Förutom att vilja prata om handlingen i boken så börjar barn i denna åldern att utveckla förmågan att förutse handlingar baserat på det som hänt tidigare. Du kan gärna hjälpa barnet att utveckla denna förmågan genom att stanna till i slutet av en berättelse och fråga barnet vad det tror ska hända efteråt.
 • Berätta historier för varandra. Låt också barnet få läsa boken för dig eller för sina syskon.
 • Låt barnet få skapa sina egna historier – det stärker språkutvecklingen.
 • Sjung sånger! Detta hjälper barnet att lära sig nya ord.
 • Ställ frågor till barnet – det hjälper det att förstå hur saker hänger ihop. Fråga varför barnet tror att himlen är blå eller fåglarna sjunger. Det är inte så viktigt att få rätt svar – det får barnet att tänka och lär barnet att uttrycka sig.
 • Barn behöver många möjligheter att få praktisera språket. Det kräver stort tålamod av dig! Du måste kanske svara på samma fråga och läsa samma böcker och leka samma lekar, om och om igen. Barn lär sig genom att repetera.

HUR ENGAGERAR DU BARNET

 • När ni läser kan det vara bra att ställa frågor till barnet som hjälper det att uttrycka sina tankar och känslor. Det är inte så viktigt att de är direkt relaterade till historien i boken.
 • Välj en bok som passar barnets humör. Om barnet är uppspelt, kan det vara bra att välja en bok som uppmanar till rörelser eller fysiskt deltagande, t ex en bok med luckor eller rörliga delar.
 • Ta fram skådespelaren i dig själv och använd olika röster för olika figurer. Ögon och ögonbryn fungerar bra som ”rekvisita”, använd dem för att visa överraskning, chock, humor och spänning. Se till att ni har ögonkontakt då och då, t ex för att illustrera att något är extra spännande eller dramatiskt. På så sätt bidrar du till att behålla barnets uppmärksamhet.
 • Låt barnet bli inspirerat av illustrationerna i böckerna och rita och teckna tillsammans. Låt barnet få leka med pennor och kritor och sätt upp bilderna på väggen. Det stärker barnets självkänsla.