Så här använder du Gobokens bokapp

Efter inloggning visas en översikt över alla böcker.

De är ordnade i rad för varje koncept och börjar med Disneys böcker.

De sista 2 raderna innehåller ljudböcker.

Varje rad sorteras efter senast lästa.

Du kan söka efter en bok genom att ange delar av titeln i sökfältet.

Böcker som du inte har tillgång till visas med en stoppikon istället för en nedladdningsikon.

När du trycker på en bild visas en sida med en något större bild av boken där du kan läsa, öppna eller ta bort boken.

Du kan också ladda ner eller öppna boken från framsidan genom att trycka på ikonen direkt.

 

Du navigerar i boken genom att trycka på piltangenterna, eller genom att trycka på höger eller vänster på sidan.

Om ljud är tillgängligt kan du trycka på start- eller pausikonen för att börja eller sluta läsa högt.

I menyn som du får upp genom att klicka på ikonen uppe till höger kan du välja om texten ska markeras när den läses. (inte alla böcker stöder detta)