Alla som är med i Goboken, får böcker som är anpassade efter barnets ålder. Vi skickar därför ut många olika bokpaket varje vecka. Därför har vi valt att visa bilder på nästa månads bokpaket på Min sida. Där får du också extra mycket information om vad bokpaketet innehåller.