Hur snabbt utvecklingen går varierar från barn till barn. Det är stor spännvidd på hur utvecklingen går och alla barn utvecklas olika. Om du tycker att ditt barn får alltför avancerade böcker, eller om du tycker att böckerna behöver vara mer utmanande, så kan vi anpassa böckerna efter ditt barns nivå. Kontakta kundservice, så hjälper vi dig med detta.