Hur snabbt utvecklingen går varierar från barn till barn. Det är stor spännvidd för vad som räknas som ”normalt”. Om du tycker att ditt barn får alltför avancerade böcker, eller om du tycker att böckerna behöver mer utmanande böcker, så kan vi anpassa böckerna efter ditt barns nivå. Kontakta kundservice, så hjälper vi dig med detta.