Böckerna från Goboken växer tillsammans med barnet och vi har böcker som är åldersanpassade från det att barnet är nyfött och upp till skolåldern. Bra böcker och goda läsvanor ger barnet ett försprång när det ska börja i skolan. Därför är det viktigt att barnet introduceras i böckernas värld för att väcka intresset för läsning redan från början.