Alla böcker och produkter som säljs av Goboken genomgår säkerhetstester för att de ska vara trygga och säkra för alla. Det kan dock uppstå fel vid enskilda produkter, och därför uppmanar vi alltid dig att kontrollera böcker och produkter regelbundet för slitage. Detta är särskilt viktigt för barn under 3 år, som gärna stoppar saker i munnen.