För er närmare samman

Läsning för er närmare samman

Att läsa för babyn är ett av de bästa sätten att etablera ett nära band med ditt barn. Mysiga, regelbundna lässtunder redan från första början är en bra investering i relationen mellan er. Högläsning ger barnet och dig en plats som ni själva kan fylla – med text, bilder och inte minst dialog som inspireras av böckerna.

När du sitter med barnet tätt intill dig och läser känner det sig tryggt, lugnt och älskat. Barnet lyssnar till din röst och dina hjärtslag och känner värmen från din kropp. På så vis lär det sig att koppla samman läsningen med en mysstund då det får din fulla uppmärksamhet.

För pappan kan lässtunderna vara extra viktiga. Medan mamman får sådan närkontakt redan från födseln genom amningen, kan pappan vara babyns sinnen, känslor och initiativ till dialog genom att läsa.


Högläsningen

• har en positiv effekt på barnets identitetskänsla,

• bidrar till att barnet känner sig tryggt och älskat,

• ger barnet extra uppmärksamhet,

• kopplas samman med mysstund,

• har en lugnande effekt på barnet – och passar därför särskilt väl som läggningsritual,

• bidrar till att antalet samtal med barnet ökar,

• ger många möjligheter till lärande genom att man utbyter erfarenheter med varandra,

• skapar gemenskap och bra relationer mellan er när ni har gemensamt fokus på något och refererar till egna erfarenheter.


Läs referenser från forskning och facklitteratur om högläsning och samspel

Varukorg

Varukorgen är tom.
  • Porto/exp.
    0,-
  • Totalt
    0,-

gåmed i Goboken!