Förbereder barnet inför skolstarten

Läsning förbereder barnet inför skolstarten

En stor del av inlärningen under det första skolåret sker genom att barnet lyssnar på det som läraren säger och berättar. Barnets förmåga att lyssna och förstå det som blir sagt är därför helt avgörande när det ska lära sig att läsa och skriva på egen hand.

Som föräldrar är vi barnets viktigaste lärare under de båda första levnadsåren – och mycket viktig under de första fem åren. Högläsningen hemma är värdefull förskoleträning.


När du etablerar en värdefull, daglig läsrutin från det att barnet är riktigt litet, hjälper du det att etablera viktiga förskolefärdigheter:


• Barnet lär sig att koncentrera sig på något som ni har gemensamt fokus på.


• Barnet lär sig att lyssna.


• Barnet ökar sin uppmärksamhetsförmåga.


• Barnet utvecklar ett större ordförråd som gör att det klarar att förstå den information som ges – och att uttrycka sig själv.


Genom högläsningen utvecklar barnet viktiga färdigheter före läsningen, som att


• veta hur man använder en bok


• vända blad


• förstå hur ord och texter är uppbyggda


• skapa associationer mellan ord


• lyssna uppmärksamt


• kunna förstå och förutse vad som ska hända längre fram i berättelsen


Läs referenser från forskning och facklitteratur om högläsning och förskolefärdigheter


Läsning för föräldrar och barn närmare varandra

Varukorg

Varukorgen är tom.
  • Porto/exp.
    0,-
  • Totalt
    0,-

gåmed i Goboken!